VÄLKOMMEN TILL HARVA GÅRD

Vi har en lägenhet på 110 kvadratmeter på "landet", ungefär fyra kilometer från Upplands Väsby centrum. Förskolan hyr ett litet jordbruk med beteshagar, åkrar och skog.

Vi odlar lite grönsaker, potatis, bär och annat i våra trädgårdsland. Vi har ingen intention att förse förskolan med grönsaker eller något annat vi odlar, utan våran odlingar är uteslutande av pedagogiska orsaker och till för barnens glädje. Vi ser att arbetet med gården skapar en självkänsla och sammanhållning som är av stort värde för barnen.

För att hålla en hög kvalitet arbetar fyra personal på förskolan, varav tre förskollärare. Alla fyra arbetar heltid och vi är således fyra personal under större delen av dagen. Barnen på förskolan är i åldrarna 1-5 år. För tillfället har vi 20 barn inskrivna på förskolan.

Förskolan ingår i kommunens barnomsorgsplan. Det finansieras genom kommunala bidrag (barnomsorgspeng) och föräldraavgifter.

Förskolan ägnar sig inte åt någon politiskt eller religiös verksamhet.